Chuyến thăm công ty Dược phẩm Vihapha của đối tác: Một bước tiến quan trọng trong sự hợp tác và phát triển sản phẩm.

admin
Thứ Bảy, 18/03/2023

Vào một ngày nắng đẹp, Dược phẩm Vihapha đã chào đón các đối tác từ Tập đoàn dược phẩm RV GROUP đến tham quan cơ sở vật chất của mình. Đó là một cơ hội  để cả hai công ty học hỏi lẫn nhau và khám phá những mối quan hệ hợp tác tiềm năng. Chuyến thăm bắt đầu bằng việc tham quan cơ sở vật chất của Vihapha, sau đó là cuộc họp với nhóm để thảo luận về triển vọng trong tương lai.

Sau chuyến tham quan cơ sở vật chất, đối tác gặp gỡ các thành viên của Ban lãnh đạo công ty Vihapha và các trưởng phòng phụ trách các bộ phận khác nhau. Cuộc thảo luận tập trung vào việc chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm giữa cả hai công ty. Những vị khách của Vihapha đánh giá cao việc tìm hiểu thêm về cách công ty thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành dược phẩm, điều này đã cho phép Vihapha duy trì mối quan hệ bền chặt theo thời gian.

Trong giai đoạn này của chuyến thăm, cả hai bên đã khám phá các cơ hội hợp tác tiềm năng có thể mang lại lợi ích cho cả hai công ty về phát triển sản phẩm, kênh phân phối. Đó là một cuộc thảo luận mang tính xây dựng, nơi Vihapha chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm của mỗi công ty và xác định những lĩnh vực hợp tác cùng nhau có ý nghĩa.

Khi chuyến thăm kết thúc, mọi người đều đồng ý rằng đó là một trải nghiệm sâu sắc. Mối quan hệ hợp tác giữa Dược phẩm Vihapha và Dược phẩm OPV được xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng năng lực của nhau. 

Chuyến thăm này không chỉ mang tính thông tin mà còn là minh chứng cho giá trị của sự hợp tác trong các ngành như dược phẩm. Thông qua giao tiếp cởi mở và chia sẻ ý tưởng giữa các công ty như của chúng tôi, chắc chắn rằng những bước đột phá có thể đạt được nhanh hơn bao giờ hết. Tại Dược phẩm Vihapha, chúng tôi luôn cam kết tạo ra các mối quan hệ đối tác có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự đổi mới trên tất cả các khía cạnh kinh doanh của chúng tôi đồng thời duy trì các tiêu chuẩn chất lượng trên hết.

icon icon icon icon
1800 585865 - 0919 654189